ระบบสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด

การทำศาสนกิจของโรงเรียนอิสลามทั่วประเทศ มีความสำคัญเป็นอย่ามาก เพราะโรงเรียนไม่ได้มุ่งเน้นแต่วิชาการหรือการขยายตัวของประชากรนักเรียนแต่เน้นหลักใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนอิสลามคือการเข้า-ออกทำศาสนกิจทางศาสนาอย่างเคร่งครัด

ระบบสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด

  • เป็นระบบ Microcontroller เขียนขึ้นในระบบภาษา C เจ้าแรกของเมืองไทย

  • เมนูการใช้งานภาษาไทย ใช้งานง่าย

  • กรณีเครื่องอ่านมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจุดไม่เสียทั้งระบบ

  • สามารถแก้ซอฟแวร์ผ่านการ Up Firmware ได้ตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้ทันที

 

คุณสมบัติ

  • บันทึกการละหมาด 5 เวลา

  • ส่งข้อความผ่าน Line แบบ Real-Time

  • รายงานแบบแยกเฉพาะบุคคล

  • กำหนดการแตะออกของการเข้าห้องละหมาด

  • แยกประเภทชาย/หญิง ออกจากกันชัดเจน

ตรวจสอบเวลาการเข้าละหมาดได้

ไม่มีค่าบริการรายปี รายเทอม

การเเจ้งเตือนเเบบเรียลไทม์

เหมาะสำหรับโรงเรียนศาสนา

ปรแกรมสแกนเข้าออก ห้องละหมาดเหมาะสำหรับโรงเรียนอิสลาม ทั้งภาคสามัญ และศาสนา 
และเหมาะกับโรงเรียนคริสต์ และโรงเรียนทั่วไปที่เน้นการปฏิบัติศาสนกิจของนักเรียน

 


55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
 

ที่อยู่ :

Office : 02-059-2885

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon