ระบบตัดเกรด

เหมาะสำหรับสถานศึกษา สะดวกรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดเกรดออนไลน์

ตัดเกรด.png
ตัดเกรด.png

สามารถใช้งานได้ดังนี้

  • จัดการข้อมูลของนักเรียน

  • จัดการข้อมูลตารางสอน/คะเเนนจิตพิสัย

  • การนำเข้าข้อมูลคะแนนและการตัดเกรด

  • การนำเข้าข้อมูลคะแนนทุกส่วนของนักเรียนเข้าสู่ระบบตัดเกรด และ นำคะแนนมาตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ 

  • การบันทึกผลเกรดที่ทำการตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว

  • การปิดคอร์ด/ตัดเกรด

  • กำหนดหลักเกณฑ์การตัดเกรด

  • การลาสอน