ระบบตัดเกรด

เหมาะสำหรับสถานศึกษา สะดวกรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดเกรดออนไลน์

สามารถใช้งานได้ดังนี้

  • จัดการข้อมูลของนักเรียน

  • จัดการข้อมูลตารางสอน/คะเเนนจิตพิสัย

  • การนำเข้าข้อมูลคะแนนและการตัดเกรด

  • การนำเข้าข้อมูลคะแนนทุกส่วนของนักเรียนเข้าสู่ระบบตัดเกรด และ นำคะแนนมาตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ 

  • การบันทึกผลเกรดที่ทำการตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว

  • การปิดคอร์ด/ตัดเกรด

  • กำหนดหลักเกณฑ์การตัดเกรด

  • การลาสอน


55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
 

ที่อยู่ :

Office : 02-059-2885

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon