ระบบลานจอดรถ

มีความเหมาะสมกับโรงเรียน หอพัก บริษัท องค์กรต่างๆด้วยระบบการทำงานที่มีความทันสมัยด้วยการจดจำทะเบียนรถช่วยตรวจสอบการเข้า-ออกของรถ

36618.jpg

คุณสมบัติของระบบ (Software)

  • ระบบสามารถอ่านข้อมูลป้ายทะเบียนได้

  • ระบบสามารถใช้ได้กับยานพาหนะได้หลายประเภท

  • ระบบสามารถเเสดงจำนวนรถที่จอดในลานจอดรถ

  • ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลของรถได้

  • มีการบันทึกข้อมูลแบบ Report

ประโยชน์

  • ช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน

  • ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทันสมัยให้กับองค์กร หรือหน่วยงานที่ใช้ระบบ

  • ช่วยสร้างความปลอกภัย

20056.jpg
messageImage_1617185995937(1).jpg

ไม่มีการสแกนเข้าจอดรถ

messageImage_1617186024896(1).jpg

มีรถเข้าจอดในลานจอดรถ เเสดงป้ายทะเบียน เเละจำนวนรถที่มีอยู่ในลานจอดรถ