ระบบห้องสมุด

เหมาะสำหรับสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

คุณสมบัติของระบบ

ยืมหนังสือ โดยระบุวันที่จะคืนได้

คืนหนังสือ หากคืนช้ากว่ากำหนด จะมีค่าปรับ

การสืบค้นหนังสือ ตำแหน่งชั้นวางหนังสือ ข้อมูลหนังสือ

แก้ไขข้อมูลหนังสือ 

แก้ไขจำนวนหนังสือ

ระบบสมาชิก แก้ไขข้อมูลนักเรียน

ระบบผู้ดูแลระบบ

การออกรายงานต่างๆ

 

ตั้งค่า


55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
 

ที่อยู่ :

Office : 02-059-2885

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon