ระบบห้องสมุด

เหมาะสำหรับสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

ห้องสมุด.png

คุณสมบัติของระบบ

ยืมหนังสือ โดยระบุวันที่จะคืนได้

คืนหนังสือ หากคืนช้ากว่ากำหนด จะมีค่าปรับ

การสืบค้นหนังสือ ตำแหน่งชั้นวางหนังสือ ข้อมูลหนังสือ

แก้ไขข้อมูลหนังสือ 

แก้ไขจำนวนหนังสือ

ระบบสมาชิก แก้ไขข้อมูลนักเรียน

ระบบผู้ดูแลระบบ

การออกรายงานต่างๆ

 

ตั้งค่า

messageImage_1618799469975.jpg
messageImage_1618799504398.jpg
1618799536889.jpg