ระบบเข้าออก - วัดอุณหภูมิ

ปัจจุบันการป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 คือ การป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นทาง มาตรการการคัดกรองวัดไข้จึงถือว่าเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่จำเป็นโรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีจุดตรวจเพื่อทำการคัดกรองและวัดไข้เด็กนักเรียน ก่อนที่จะให้เด็กเข้าโรงเรียนหรือเข้าไปที่ห้องเรียน

63706.jpg

คุณสมบัติ

  •  เก็บรายการบันทึกการสแกน

  • ขนาดหน้าจอ LCD 8.9 นิ้ว

  •  มี Lighting LED สำหรับแจ้งเตือน

  •  รองรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการมนุษย์ด้วยระบบเซ็นเซอร์

  •  ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนได้ในระยะไม่เกิน 10 เซ็นติเมตร

  •  ความแม่นยำในการตรวจวัดอุณหภูมิความคลาดเคลื่อน 0.3 องศา

  •  สามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างการเกิน 37.5 องศา

  •  มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE ทุกครั้งเมื่อมีการสแกน

  • เเสดงรายงานจำเเนกตามช่วงอุณหภูมิ

1ab665_96c15053ca9045d48bbbcadca8263be3_
63705.jpg
messageImage_1620705525803.jpg