ระบบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน

ช่วยเช็คชื่อเข้าเรียนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่าเดิม ลดปัญหาการเช็คชื่อแทนกัน 

สะดวกสบายให้แก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

  • เช้คชื่อนักเรียนในรายวิชา

  • หากนักเรียนไม่มา จะตัดคะแนนขาดเรียนโดยอัตโนมัติ ตามที่ได้ตั้งค่าไว้

  • รายงานการเข้าชั้นเรียน


55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
 

ที่อยู่ :

Office : 02-059-2885

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon