ระบบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน

ช่วยเช็คชื่อเข้าเรียนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่าเดิม ลดปัญหาการเช็คชื่อแทนกัน 

สะดวกสบายให้แก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

  • เช้คชื่อนักเรียนในรายวิชา

  • หากนักเรียนไม่มา จะตัดคะแนนขาดเรียนโดยอัตโนมัติ ตามที่ได้ตั้งค่าไว้

  • รายงานการเข้าชั้นเรียน

EducationLaptiulouop01.png
EducationLaptop014654694.png