ลูกค้าติดตั้ง ระบบศูนย์อาหาร (RFID)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

S__42860548.jpg
S__42860546.jpg
S__42860549.jpg

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จ.สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนบางนราวิทยา จังหวัดนราธิวาส

timeline_20201203_215946.jpg
timeline_20201203_220235.jpg
timeline_20201203_220232.jpg

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม

โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ จ.สมุทรสาคร

โรงเรียนเอกอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

timeline_20210316_144558_0.jpg
timeline_20210316_144359_0.jpg
timeline_20210316_144544_0.jpg

โรงเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

timeline_20201225_223809.jpg
timeline_20210304_172811_0.jpg
timeline_20201225_223813.jpg

ศูนย์อาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

timeline_25640205_164149.jpg
timeline_25640205_164205.jpg
timeline_25640205_164217.jpg

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ.สระบุรี

timeline_20201201_173658.jpg
timeline_20201201_173630.jpg
timeline_20201201_173638.jpg

โรงเรียนศศิการต์ (น้ำโสม) จ.อุดรธานี

โรงเรียนสุราษฏร์ธานี2 จ.สุราษฏร์ธานี

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) จ.กรุงเทพฯ

timeline_20201021_164441.jpg
timeline_20201021_164413.jpg
timeline_20201021_164430.jpg