ลูกค้าติดตั้ง ระบบศูนย์อาหาร (RFID)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จ.สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนบางนราวิทยา จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม

โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ จ.สมุทรสาคร

โรงเรียนเอกอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ศูนย์อาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ.สระบุรี

โรงเรียนศศิการต์ (น้ำโสม) จ.อุดรธานี

โรงเรียนสุราษฏร์ธานี2 จ.สุราษฏร์ธานี

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) จ.กรุงเทพฯ


55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
 

ที่อยู่ :

Office : 02-059-2885

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon