ลูกค้าติดตั้ง ระบบ ห้องละหมาด

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

คุณสมบัติของระบบ

- บันทึกการละหมาด 5 เวลา

- ส่งข้อความผ่าน Line แบบ Real-Time

- รายงานแบบแยกเฉพาะบุคคล

- กำหนดการแตะออกของการเข้าห้องละหมาด

- แยกประเภทชาย/หญิง ออกจากกันชัดเจน

โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา จ.ปัตตานี

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา

โรงเรียนธรรมมิสลามมูลนิธิ จ.นนทบุรี


55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
 

ที่อยู่ :

Office : 02-059-2885

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon