ลูกค้าติดตั้ง ระบบ เข้า - ออก

โรงเรียนศศิกานต์ (บ้านผือ) 

โรงเรียนราชวินิต ฝ่ายประถม จ.กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเทพศิรินท์ พุแค จ.สระบุรี

โรงเรียนศศิกานต์ (น้ำโสม) จ.อุดรธานี

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา จ.สมุทรสาคร

โรงเรียนเอกอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

โรงเรียนวัดอมรินทราราม จ.กรุงเทพฯ


55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
 

ที่อยู่ :

Office : 02-059-2885

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon