ลูกค้าติดตั้ง ระบบศูนย์อาหาร (RFID)

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

timeline_20201015_213832.jpg
timeline_20201015_214100.jpg
timeline_20201015_214102.jpg