สาขาชลบุรี

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด (สาขาชลบุรี)
MyHost Company Limited (Chon Buri)

838/4 ถ.ชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000