สาขาพิษณุโลก

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)
MyHost Company Limited (Phitsanulok)

55 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220