สาขาพิษณุโลก

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)
MyHost Company Limited (Phitsanulok)

55 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220


55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
 

ที่อยู่ :

Office : 02-059-2885

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon