บริษัท มายโฮสท์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
Myhost Company Limited (Chiang Mai)
43/2 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์.098-242-6291 , 086-289-6539

(ฝ่ายขาย)

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Office : 02-059-2885

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

สมัครงาน Line : myhost_job

Myhost Company Limited
55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-9055-56000-21-4

©2000 By Myhost Company Limited