สาขาเชียงใหม่

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
MyHost Company Limited (Chiang Mai)

341/1 หมู่ 1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140