สาขาหาดใหญ่

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด (สาขาหาดใหญ่)
MyHost Company Limited (Hatyai)
88 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110