1/3

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด (สาขาหาดใหญ่)
MyHost Company Limited (Hatyai)
88 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์.098-242-6291 , 098-242-6291 , 087-397-5278

(ฝ่ายขาย)

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Office : 02-059-2885

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

สมัครงาน Line : myhost_job

Myhost Company Limited
55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-9055-56000-21-4

©2000 By Myhost Company Limited