โปรแกรมศูนย์อาหาร

เหมาะกับโรงเรียน,ศูนย์อาหาร,โรงแรม,งานอีเวนท์ ระบบที่จะช่วยให้การบริหารของคุณเป็นเรื่องง่าย

rack-server_icon-icons.com_52830.png

ไม่ต้องมี Server

globe_icon-icons.com_52835.png

ไม่จำกัดระยะทางของพื้นที่

technical-support_icon-icons.com_52812.p
shared-folder_icon-icons.com_52818.png

 ประมวลผลเร็ว 0.4 วินาที / 1 คน

สรุปยอดตัดเปอร์เซ็นต์วันต่อวัน

คุณสมบัติของระบบ

 • ไม่เป็นปัญหากับการใช้งาน- ระบบสามารถสำรองไฟในตัวผ่านแบตเตอรี่ได้ 3 ชั่วโมง กรณีไฟดับ

 • ระบบรองรับการกดจำนวนเงินผ่าน Numpad และ Touch Screen

 • ระบบตัวเลขหน้าจอขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน

 • ระบบติดตั้งได้อิสระ ไม่ต้องเดินสาย Lan

 • ตัวอ่านสามารถวางได้อิสระเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

คุณสมบัติของบัตรศูนย์อาหาร RFID

 

 • เป็นบัตร Mi Fare 1 K

 • บัตรมีความคงทน มี Ship อยู่ด้านใน คงทนกว่าบัตรแถบแม่เหล็ก

 • บัตรมีความทันสมัย ใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สิงคโปร์

 • บัตรมีการเขียนระบบที่มีรหัสซ้อนหลายขั้นตอนยากต่อการปลอมแปลง

 • บัตรมีอายุการใช้งานนาน 50 ปี

 • บัตรเก็บข้อมูลและเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับระบบ แม้จุดแม่และจุดลูกอยู่ห่างกันบัตรก็สามารถอ่านข้อมูลในจุดนั้นได้

 • บัตรได้ผ่านการลงข้อมูลก่อนการนำไปใช้ในระบบ

 • บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียนบัตรพนักงาน ฯลฯ

 • สามารถนำบัตรไปใช้กับระบบ School Admin

 • บัตรสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด

 • สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตรและแลกคืนเงินได้

 • สามารถนำไปชำระในระบบ Food Court คุรุภัณฑ์ ได้

 • ความหนาของบัตรขนาด 0.70 MM

 • ระบบการพิมพ์แบบ OFF SET

19025220-1339402099477376-74588630365315
timeline_20210310_144704.jpg
timeline_20210408_164911.jpg
timeline_20210310_144717.jpg