ระบบเข้าออกโรงเรียน โรงงาน บริษัทฯ องค์กรต่างๆ

ระบบเข้าออกโรงเรียน โรงงาน บริษัทฯ องค์กรต่างๆ

Time Attendance Smart Card

- ระบบส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครอง คุณครู ฝ่ายบุคคลแบบ Real-Timeสะดวก รวดเร็ว
- มีรายงานการมาเรียน ขาด ลา สาย
- มีระบบแจ้งพฤติกรรม ทำผิดระเบียบ
- บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ ก็จะมีข้อมูล และส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันที
- ระบบตัดคะแนน สาย ขาด อัตโนมัติ
- รายงานการเข้าออกนอกเวลาปกติ

ระบบสแกนเข้าออกห้องละหมาด

คุณสมบัติ
- บันทึกการละหมาด 5 เวลา
- ส่งข้อความผ่าน Line แบบ Real-Time
- รายงานแบบแยกเฉพาะบุคคล
- กำหนดการแตะออกของการเข้าห้องละหมาด
- แยกประเภทชาย/หญิง ออกจากกันชัดเจน

รูปภาพ

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Office : 02-059-2885

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

สมัครงาน Line : myhost_job

Myhost Company Limited
55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-9055-56000-21-4

©2000 By Myhost Company Limited