ระบบเข้า-ออกองค์กรต่าง ๆ

มีความเหมาะสมกับโรงเรียน หอพัก บริษัท องค์กรต่างๆด้วยระบบการทำงานที่มีความทันสมัยด้วยการสแกนใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆภายในองค์กรนั้นผ่านทาง Line เก็บทุกข้ฮมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรของท่าน

S__8503300.jpg
S__8503306.jpg
S__8503319.jpg

Time Attendance Smart Card

  • ระบบส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครอง คุณครู ฝ่ายบุคคลแบบ Real-Time สะดวก รวดเร็ว

  • มีรายงานการมาเรียน ขาด ลา สาย

  • มีระบบแจ้งพฤติกรรม ทำผิดระเบียบ

  • บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อก็จะมีข้อมูลและส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันที

  • ระบบตัดคะแนน สาย ขาด อัตโนมัติ

  • รายงานการเข้าออกนอกเวลาปกติ

  • RFID เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันแต่ยังใช้กันยังไม่แพร่หลายในประเทศที่กำลังพัฒนา

  • RFID เป็นระบบที่ผลิตออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่

  • มีความสะดวกทันสมัย 

  • ใช้ในองค์กร เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐบาล 

คุณสมบัติ