พื้นหลังการเข้า-ออก1.jpg

        การทำศาสนกิจของโรงเรียนอิสลามทั่วประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะโรงเรียนไม่ได้มุ่งเน้นแต่วิชาการ หรือการขยายตัวของประชากรนักเรียนแต่เน้นหลักใหญ่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนอิสลามคือการเข้าออกเป็นทำศาสนกิจทางศาสนาอย่างเคร่งครัด


       บริษัทฯ ได้ทำความร่วมมือกับหลายๆโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอิสลามในการพัฒนาระบบสแกนเข้าออกห้องละหมาดขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและได้พัฒนา Version มาเรื่อยๆเพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมและเป็นบริษัทฯ เดียวที่ทำระบบนี้ขึ้นมา โดยมีโรงเรียนต้นแบบใช้งานจริงมีความเสถียรของระบบ รายงานการเข้าออก 5 เวลา/ 2 เวลา/ แยกประเภทชายหญิงชัดเจนมีระบบแจ้งเตือน แบบ Real-Time พร้อมรายงานความประพฤติลิขสิทธิ์เป็นของโรงเรียน ไม่มีค่าบริการรายปี รายเทอม

_______________________________________

โปรแกรมสแกนเข้าออก ห้องละหมาด
เหมาะสำหรับโรงเรียนอิสลาม ทั้งภาคสามัญ และศาสนา 
และเหมาะกับโรงเรียนคริสต์ และโรงเรียนทั่วไป
ที่เน้นการปฏิบัติศาสนกิจของนักเรียน

 

ระบบสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด

คุณสมบัติ

- เป็นระบบ Microcontroller เขียนขึ้นในระบบภาษา C เจ้าแรกของเมืองไทย

- เมนูการใช้งานภาษาไทย ใช้งานง่าย

- กรณีเครื่องอ่านมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจุดไม่เสียทั้งระบบ

- สามารถแก้ซอฟแวร์ผ่านการ Up Firmware ได้ตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้ทันที

 

ระบบสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด

(ผู้ชาย)

- บันทึกการละหมาด 5 เวลา

- ส่งข้อความผ่าน Line แบบ Real-Time

- รายงานแบบแยกเฉพาะบุคคล

- กำหนดการแตะออกของการเข้าห้องละหมาด

- แยกประเภทชาย/หญิง ออกจากกันชัดเจ

ระบบสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด

(ผู้หญิง)

รูปภาพ

ดาวน์โหลด (2).jpg
ดาวน์โหลด (1).jpg