S__16769059.jpg

  บริษัทมายโฮสท์เริ่มต้นจากร้านคอมพิวเตอร์ แถวถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการทำหนังสือ free copy ในปี 1999 ในปีเดียวกันนี้ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ จึงทำให้กิจการถูกน้ำท่วมจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเสียหาย หลังน้ำลดได้ตั้งร้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า สหคลังเทเลคอมในเวลานั้นรับลงโปรแกรม รับซ่อมคอมพิวเตอร์ รับเดินระบบเนตเวิร์ค และงานที่เกี่ยวข้องแทบทุกประการ จนในปีเดียวกันได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญขึ้น โดยได้จัดตั้งชื่อ มายโฮสท์เป็นครั้งแรก และในปี 2004 กิจการจำเป็นต้องก้าวหน้าขึ้นไป จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มายโฮสท์ ในปี 2009 และในวันที่ 16 มกราคม 2013 ได้เข้าจัดตั้งเป็น บริษัท มายโฮสท์ จำกัด จนทุกวันนี้


          ระบบ Microcontroller ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้ จาก 1 ระบบ เป็น 2 ระบบ และมีหลายระบบที่ทำให้ Myhost มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ในยุคนั้น เช่น
  - เครื่องคิดเงิน Quick Q4000
  - เครื่องคิดเงิน Quick Q6000
  - เครื่องคิดเงินร้านอาหาร Quick Q9000
  - เครื่องคิดเงินศูนย์อาหาร Quick V8 ผ่านบัตร RFID


        ในปี 2006 กิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้นแบบก้าวกระโดย จึงมีการเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท มายโฮสท์ จำกัด” เป็นครั้งแรก และใช้ Slogan เป็น “Myhost Software and Solution House” มีพนักงานโปรแกรมเมอร์ และทีมการตลาด และเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างสาขา  และมีการผลิตและพัฒนาซอฟแวร์ที่ค่อนข้างเร็ว เพราะได้นำ Requirement ของลูกค้าที่ใช้ระบบจริงส่วนใหญ่ มาพัฒนา และเริ่มเปลี่ยนจากระบบ Microcontroller มาเป็นการ Run บน Window ในปี 2010 โดยได้เริ่มผลิตโปรแกรมร้านอาหาร ที่มีการสั่งการผ่านเครื่องปาล์ม เป็นรายแรกของประเทศไทย และเริ่มพัฒนามาเป็นสั่งอาหารผ่าน Ipod Iphone และ Ipad ซึ่งมีหลายบริษัทฯ ที่ได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดอีกมากมาย 


     ต่อมาได้ขยายกิจการไปสู่สถานการศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยี เข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผลิต ระบบศูนย์อาหาร ผ่านบัตรแทนเงินสด ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน Network หรือ Internet และประสบความสำเร็จกับการทำ MOU กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำระบบเข้าไปติดตั้งบนรถบัสของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเคลื่อนทีไ่ด้โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบของระบบ Network


        ปัจจุบันนี้หากนับรวมกับการจดทะเบียนร้านค้า จนถึง เป็นบริษัทฯ Myhost ได้ก่อตั้งมานานเกือบ 20 ปี โดยบริษัทฯ มีหลากหลายซอฟแวร์ และแต่ละซอฟแวร์ ได้ทำการทำ MOU ร่วมกับหลายๆ หน่วยงาน ในการพัฒนาซอฟวร์ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้อย่างถูกต้องที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีซอฟแวร์ดังต่อไปนี้
  - โปรแกรมร้านอาหาร Smart QR Code (ใหม่ล่าสุดในปี 2020)
  - โปรแกรมร้านอาหาร Food and Beverage Program รองรับการสั่งอาหารผ่าน Window tablet/ iPad
  - โปรแกรมร้านกาแฟ 
  - โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับกิจการทุกประเภท ที่เน้นจัดการสต๊อก ขายหน้าร้าน คุมพนักงาน
  - โปรแกรมจัดการบริหารโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ โฮสเทล
  - โปรแกรมศูนย์อาหาร โรงเรียน โรงงาน ทั่วไป ผ่านบัตรนักเรียน บัตรพนักงาน แทนเงินสด
  - โปรแกรมสแกนเข้าออก นักเรียน พนักงานบริษัทฯ โรงงาน
  - โปรแกรมรายงานความประพฤติ นักเรียน
  - ระบบ Visitor การสแกนเข้าออกของบุคคลภาย ของโรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า
  - โปรแกรมตํ่วอิเล็กทรอนิกส์ สวนน้ำ สวนสนุก สวนสัตว์ ผ่านบัตร ผ่าน Tag RFID Wristband
  - โปรแกรมร้านทอง จิวเวอรี่
  - โปรแกรมเช็คชื่อเข้าห้องเรียนผ่าน Smartphone
  - โปรแกรมห้องสมุด
  - โปรแกรมธุรการการเงิน
  - โปรแกรมสแกนเข้าออกห้องละหมาด สำหรับโรงเรียนมุสลิม
  - โปรแกรมออมทรัพย์ ฝาก ถอน เงินของโรงเรียนผ่านบัตรนักเรียน
  - โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียน โรงพยาบาล กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน ชุมชน
  - และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ POS / Tablet/ RFID Card Reader/ RFID Card อื่นๆ


     ปัจจุบันได้ขยายสาขารองรับการบริการให้รวดเร็วและทั่วถึง โดยมีสาขารองรับ 8 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ สาขาเชียงราย สาขาอุดรธานี

สาขานครราชสีมา สาขาพิษณุโลก สาขากรุงเทพ สาขาหาดใหญ่ และจะเปิดสาขาให้ครบทั่วทั้งประเทศ 


                 เราสัญญาว่า จะผลิตและพัฒนาซอฟแวร์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 Mr.Phonchai Jonlamonthon / CEO Myhost