Package ศูนย์อาหารโรงงาน/ศูนย์อาหารทั่วไป

     คุณสมบัติของโปรแกรมศูนย์อาหารพร้อมเครื่องอ่านบัตรศูนย์อาหารและบัตร RFID

  Quick RFID เป็นระบบที่ผลิตออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและต้องการความสะดวกทันสมัย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐบาล เป็นต้น

  ซึ่งระบบ RFID เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันแต่ยังใช้กันยังไม่แพร่หลายในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพูดได้ว่ายังไม่รู้จักระบบนี้ดีเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ ประเทศเหล่านี้ได้นำระบบ RFID มาใช้กับการจัดการขนส่ง การเก็บข้อมูลรถผ่านระบบ RFID การชำระเงินบนทางด่วน การติดตามสัตว์ป่าคุ้มครอง ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยและอีกมากมายแล้วแต่การนำมาประยุกต์ใช้

 

 

  คุณสมบัติเด่นของเครื่องอ่าน RFID


- เป็นระบบ Microcontroller เขียนขึ้นในระบบภาษา C เจ้าแรกของเมืองไทย
- เครื่อง Master RFID สามารถเติมเงิน-คืนเงิน สรุปยอดรายงานการขายประจำวัน
- เครื่อง Client RFID สามารถตัดเงินตามจุดร้านค้าต่างๆ สรุปยอดรายงานการขายต่อจุดเป็นรายวัน
- ความสามารถในการอ่าน 1 ครั้งต่อ 4 วินาที รวดเร็วมาก
- ส่งสัญญาณในระบบ Radio Conference
- ระบบติดตั้งได้อิสระ ไม่ต้องต่อสาย Lan และไม่มีระบบ Server
- เป็นระบบ Offline ไม่ต้องกลัวระบบล่ม
- กรณีเครื่องอ่านมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจุดไม่เสียทั้งระบบ
- สามารถแก้ซอฟแวร์ผ่านการ Up Firmware ได้ตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้ทันที
- เมนูการใช้งานภาษาไทย ใช้งานง่าย
- สามารถติดตั้งไว้บนรถโดยสารประจำทางได้โดยไม่จำกัดระยะทาง
- เครื่องอ่านบัตรศูนย์อาหารสามารถอ่านกับบัตรเฉพาะ Mifare 1K 13.56 MHz. Tag RFID Wristband 2 In 1 Proximity Card ที่เป็นระบบของบริษัทเท่านั้น
- ระบบบัตรศูนย์อาหารรองรับระบบศูนย์อาหารทุกประเภท ระบบคุรุภัณฑ์ ระบบห้องสหกรณ์ ระบบรถโดยสาร โดยใช้บัตรเงินสดแทนการใช้ตั๋ว คูปอง ชิฟ
- ระบบสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมขายหน้าร้าน POS พร้อมอุปกรณ์ POS สำหรับมินิมาร์ท สหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน วิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าทั่วไปทุกประเภทที่ต้องการคุมสต๊อก ฯลฯ
 


  คุณสมบัติของบัตรศูนย์อาหาร RFID


- เป็นบัตร MiFare 1K
- บัตรมีความคงทน มี Ship อยู่ด้านใน คงทนกว่าบัตรแถบแม่เหล็ก
- บัตรมีความทันสมัย ใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สิงคโปร์
- บัตรมีการเขียนระบบที่มีรหัสซ้อนหลายขั้นตอนยากต่อการปลอมแปลง
- บัตรมีอายุการใช้งานนาน 50 ปี
- บัตรเก็บข้อมูลและเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับระบบ แม้จุดแม่และจุดลูกอยู่ห่างกันบัตรก็สามารถอ่านข้อมูลในจุดนั้นได้
- บัตรได้ผ่านการลงข้อมูลก่อนการนำไปใช้ในระบบ
- บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียนบัตรพนักงาน ฯลฯ
- สามารถนำบัตรไปใช้กับระบบ School Admin
- บัตรสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด
- สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตรและแลกคืนเงินได้
- สามารถนำไปชำระในระบบ Food Court คุรุภัณฑ์ ได้
- ความหนาของบัตรขนาด 0.70 MM
- ระบบการพิมพ์แบบ OFF SET

  ระบบบัตรศูนย์อาหาร ของบริษัทฯ สามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบโรงเรียนได้ดังนี้


1.ใช้กับระบบโรงเรียน (School Admin ของ สพฐ.) สามารถตรวจสอบประวัติของนักเรียนได้ทั้งหมดในทุกฝ่าย
ของโรงเรียน เช่น ฝ่ายปกครองม พยาบาล วิชาการ การเงิน เป็นต้น โดยใช้บัตร RFID
2.ใช้กับระบบศูนย์อาหารโรงเรียน โดยใช้บัตรแทนเงินสดในการซื้ออาหารในศูนย์อาหารของโรงเรียน
3.ใช้กับระบบคุรุภัณฑ์ของโรงเรียน ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในร้านค้าสหกรณ์ มินิมาร์ทของโรงเรียน
4.ใช้กับระบบรถโดยสารของโรงเรียน ที่รับส่งนักเรียนเป็นรายวันโดยใช้บัตรแตะจุด RFID บนรถและตัดเงินทันที
5.เป็นบัตรนักเรียนในตัว โดยมีรูป ชื่อ เลขประจำตัวนักเรียนในตัว ทุกรายละเอียดมีการสรุปรายงานบัญชีการเคลื่อนไหวของเงินอย่างชัดเจน
- ระบบนี้เหมาะสำหรับ โรงเรียน โรงงาน มหาวิทยาลัย ระบบรัฐวิสาหกิจ องค์กรหน่วยงานราชการศูนย์อาหารเอกชน ระบบศูนย์อาหารเคลื่อนที่งานอีเว้นต์ที่ต้องการจัดเก็บรายได้ในศูนย์อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบอื่นๆ

ภาพรอยยิ้มและความประทับใจ

1/13

อบรมก่อนใช้งานระบบ

1/6

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Office : 02-059-2885

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

สมัครงาน Line : myhost_job

Myhost Company Limited
55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-9055-56000-21-4

©2000 By Myhost Company Limited