Package ศูนย์อาหารโรงงาน/ศูนย์อาหารทั่วไป

          Myhost  เริ่มพัฒนาโปรแกรมศูนย์อาหาร ผ่านบัตรแทนเงินสด มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 โดยระบบในสมัยก่อนได้ถูกเขียนด้วยภาษา C แทน window ระบบจึงเป็น MIcrocontroller 100% ส่วนการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องลูกในสมัยนั้น เป็นการเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องแม่สู่เครื่องลูกผ่านสายโทรศัพท์ ระบบจึงจะสามารถใช้งานได้ และรู้จักกัน
 ระบบถูกเขียนไว้ให้เก็บข้อมูลสมาชิก 6000 คน ซึ่งในขณะนั้นได้ตั้งชื่อระบบว่า Quick RFID Q6000 โดยมีลูกค้ารายแรกที่เป็นกิจการ ศูนย์อาหารติดแอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
 ต่อมาก็เริ่มนำระบบเข้าไปใช้กับโรงเรียนมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของ Board และ Cpu ในการเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลใหม่เข้าระบบ บริษัทฯ ต้องทำการแก้ไข Mainboard และ Update Function ใหม่ ทำให้มี function Quick RFID V8 ขึ้นมา ซึ่งสามารถรองรับประชากรที่มากกว่าเดิม 
           ระบบดังกล่าวใช้งานมาได้เป็นระยะเวลา 10 ปี และการพัฒนาระบบเป็นลิขสิทธิ์ของ Myhost โดยคนไทย ที่ผลิตและพัฒนาขึ้นมาเองทุกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมศูนย์อาหาร หรือตัวอุปกรณ์ Hardware ของ Microcontroller
 ส่ิงที่แตกต่างจากระบบศูนย์อาหารอื่นในขณะนั้น คือ ระบบสามารถติดตั้งบนรถบัสได้เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยไม่ต้องมีระบบ Network หรือ Server หรือ Internet เข้ามาเกี่ยวช้อง เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตในสมัยนั้นยังคงเป็น ADSL ซึ่งเป็น Speed ที่ค่อนข้างต่ำ โดยลูกค้ารายแรกที่ใช้ระบบตัดเงินบนรถคือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้ทำ MOU ร่วมกับ Myhost ณ ตอนนั้น
           ในปัจจุบันเมื่อการพัฒนา Hardware มีข้อจำกัดมากขึ้น บริษัทฯ จึงเปลี่ยนระบบการเขียนโปรแกรมมาไว้บน Window  และเริ่มหันมาผลิตและพัฒนา Hardware ผ่าน Window Tablet โดยการประกอบเครื่องตามสเปคของบริษัทฯ เพื่อรองรับการทำงานที่เร็วขึ้น และง่ายต่อการ Update ข้อมูล และลดข้อจำกัดเรื่องของ Batterry ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ระบบสามารถสำรองไฟด้วยตัวเองขั้นต่ำ 3 ชั่วโมงขึ้นไป ในส่วนของ Hardware  ในความพิเศษของระบบที่แตกต่าง คือ ระบบทำงานโดยไม่ต้องใช้ Network ไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet ไม่ต้องควบคุมผ่านระบบ Server สามารถติดตั้งได้อิสระ ลดค่าใช้จ่ายในการ เสียเงินไปกับ Server การเดินสาย Lan ประเภท Fiber optic ผ่านตัวอาคาร เป็นต้น


           ลักษณะเฉพาะตัวนี้ จึงเป็นข้อดีของระบบในการติดตั้ง ขนย้าย ทำให้บริษัทฯ ได้นำระบบส่วนหนึ่งมาให้เช่าในงาน Event / Foodfair/ Concert/ ลานเบียร์ และงานเทศกาลต่างๆ ที่มีการจัดงานขึ้นเฉพาะในระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน เพราะ ระบบFoodcourt ของบริษัทฯ สามารถเสียบปลั๊กไฟ ก็ใช้งานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
 ในส่วนของโปรแกรมศูนย์อาหาร ก็มีฟังก์ชั่นที่รองรับผู้ประกอบการ ในการลดการทุจริตของการเก็บเงินค่าอาหารผ่านเงินสด ในส่วนของร้านค้าต่างๆ ก็สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย การแบ่งเปอร์ของส่วนแบ่งค่าบริการศูนย์อาหารเป็นแบบตัดแบ่งเปอร์เซ็นอัตโนมัติ การสรุปยอดมีความรวดเร็ว การอ่านประมวลผลของบัตรแทนเงินสดของระบบก็ประมวลผลเร็ว 0.4 วินาทีต่อ1 ครั้ง
 ความเสถียรของโปรแกรมศูนย์อาหาร Quick RFID ผ่านการเทสระบบ และประชากรที่ใช้งานจริง ณ ปัจจุบัน ประมาณ 700,000 กว่าคน โดยอ้างอิงจากประชากรโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ประชาร 5,000 คน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประชากร 3,500 คน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประชากร 6,000 คน โรงเรียนดรุณศาสน์ สายบุรี ประชากร 5,000 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ประชากร 2,000 คน เป็นต้น
           บัตรที่ใช้ในระบบเป็นบัตรประเภท RFID คลื่นความถี่ 13.56 Mhz.เป็นบัตรที่มีความคงทนสูง และมีรหัสป้องกันที่ปลอดภัยเทียบเท่าบัตร ATM ของธนาคาร บัตรมีอายุการใช้งานขั้นตํ่า 10 ปี บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ใช้โดยเฉพาะโรงเรียนนำมาใช้เป็นบัตรวนซ้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิด และสิ้นเปลืองทรัพยากร

คุณสมบัติของโปรแกรมศูนย์อาหารพร้อมเครื่องอ่านบัตรศูนย์อาหารและบัตร RFID

  Quick RFID เป็นระบบที่ผลิตออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและต้องการความสะดวกทันสมัย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐบาล เป็นต้น

  ซึ่งระบบ RFID เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันแต่ยังใช้กันยังไม่แพร่หลายในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพูดได้ว่ายังไม่รู้จักระบบนี้ดีเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ ประเทศเหล่านี้ได้นำระบบ RFID มาใช้กับการจัดการขนส่ง การเก็บข้อมูลรถผ่านระบบ RFID การชำระเงินบนทางด่วน การติดตามสัตว์ป่าคุ้มครอง ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยและอีกมากมายแล้วแต่การนำมาประยุกต์ใช้

 

 

  คุณสมบัติเด่นของเครื่องอ่าน RFID


- เป็นระบบ Microcontroller เขียนขึ้นในระบบภาษา C เจ้าแรกของเมืองไทย
- เครื่อง Master RFID สามารถเติมเงิน-คืนเงิน สรุปยอดรายงานการขายประจำวัน
- เครื่อง Client RFID สามารถตัดเงินตามจุดร้านค้าต่างๆ สรุปยอดรายงานการขายต่อจุดเป็นรายวัน
- ความสามารถในการอ่าน 1 ครั้งต่อ 4 วินาที รวดเร็วมาก
- ส่งสัญญาณในระบบ Radio Conference
- ระบบติดตั้งได้อิสระ ไม่ต้องต่อสาย Lan และไม่มีระบบ Server
- เป็นระบบ Offline ไม่ต้องกลัวระบบล่ม
- กรณีเครื่องอ่านมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจุดไม่เสียทั้งระบบ
- สามารถแก้ซอฟแวร์ผ่านการ Up Firmware ได้ตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้ทันที
- เมนูการใช้งานภาษาไทย ใช้งานง่าย
- สามารถติดตั้งไว้บนรถโดยสารประจำทางได้โดยไม่จำกัดระยะทาง
- เครื่องอ่านบัตรศูนย์อาหารสามารถอ่านกับบัตรเฉพาะ Mifare 1K 13.56 MHz. Tag RFID Wristband 2 In 1 Proximity Card ที่เป็นระบบของบริษัทเท่านั้น
- ระบบบัตรศูนย์อาหารรองรับระบบศูนย์อาหารทุกประเภท ระบบคุรุภัณฑ์ ระบบห้องสหกรณ์ ระบบรถโดยสาร โดยใช้บัตรเงินสดแทนการใช้ตั๋ว คูปอง ชิฟ
- ระบบสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมขายหน้าร้าน POS พร้อมอุปกรณ์ POS สำหรับมินิมาร์ท สหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน วิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าทั่วไปทุกประเภทที่ต้องการคุมสต๊อก ฯลฯ
 


  คุณสมบัติของบัตรศูนย์อาหาร RFID


- เป็นบัตร MiFare 1K
- บัตรมีความคงทน มี Ship อยู่ด้านใน คงทนกว่าบัตรแถบแม่เหล็ก
- บัตรมีความทันสมัย ใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สิงคโปร์
- บัตรมีการเขียนระบบที่มีรหัสซ้อนหลายขั้นตอนยากต่อการปลอมแปลง
- บัตรมีอายุการใช้งานนาน 50 ปี
- บัตรเก็บข้อมูลและเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับระบบ แม้จุดแม่และจุดลูกอยู่ห่างกันบัตรก็สามารถอ่านข้อมูลในจุดนั้นได้
- บัตรได้ผ่านการลงข้อมูลก่อนการนำไปใช้ในระบบ
- บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียนบัตรพนักงาน ฯลฯ
- สามารถนำบัตรไปใช้กับระบบ School Admin
- บัตรสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด
- สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตรและแลกคืนเงินได้
- สามารถนำไปชำระในระบบ Food Court คุรุภัณฑ์ ได้
- ความหนาของบัตรขนาด 0.70 MM
- ระบบการพิมพ์แบบ OFF SET

  ระบบบัตรศูนย์อาหาร ของบริษัทฯ สามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบโรงเรียนได้ดังนี้


1.ใช้กับระบบโรงเรียน (School Admin ของ สพฐ.) สามารถตรวจสอบประวัติของนักเรียนได้ทั้งหมดในทุกฝ่าย
ของโรงเรียน เช่น ฝ่ายปกครองม พยาบาล วิชาการ การเงิน เป็นต้น โดยใช้บัตร RFID
2.ใช้กับระบบศูนย์อาหารโรงเรียน โดยใช้บัตรแทนเงินสดในการซื้ออาหารในศูนย์อาหารของโรงเรียน
3.ใช้กับระบบคุรุภัณฑ์ของโรงเรียน ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในร้านค้าสหกรณ์ มินิมาร์ทของโรงเรียน
4.ใช้กับระบบรถโดยสารของโรงเรียน ที่รับส่งนักเรียนเป็นรายวันโดยใช้บัตรแตะจุด RFID บนรถและตัดเงินทันที
5.เป็นบัตรนักเรียนในตัว โดยมีรูป ชื่อ เลขประจำตัวนักเรียนในตัว ทุกรายละเอียดมีการสรุปรายงานบัญชีการเคลื่อนไหวของเงินอย่างชัดเจน
- ระบบนี้เหมาะสำหรับ โรงเรียน โรงงาน มหาวิทยาลัย ระบบรัฐวิสาหกิจ องค์กรหน่วยงานราชการศูนย์อาหารเอกชน ระบบศูนย์อาหารเคลื่อนที่งานอีเว้นต์ที่ต้องการจัดเก็บรายได้ในศูนย์อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบอื่นๆ

ภาพรอยยิ้มและความประทับใจ

1/13

อบรมก่อนใช้งานระบบ

1/6

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Office : 02-059-2885

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

สมัครงาน Line : myhost_job

Myhost Company Limited
55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-9055-56000-21-4

©2000 By Myhost Company Limited