ลูกค้าติดตั้ง My Point of Sale

ร้านพิทักษ์ภัณฑ์ จ.นครราชสีมา

ร้านพรสวาท ไข่สด จ.ขอนแก่น

ร้านอู่อะทองไดนาโม จ.นครศรีธรรมราช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายต่อมินิมาร์ท จ.นครราชสีมา

ร้านคุณอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร

ร้านวรเทพออโต้เพ้นท์ จำกัด จ.พิษณุโลก

ร้านทรัพย์นารา จ.นครราชสีมา

ร้านสหกรณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่

ร้านคุณดุษดี จ.สมุทรสาคร

ร้านมีแวว มินิมาร์ท จ.กาญจนบุรี 


55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
 

ที่อยู่ :

Office : 02-059-2885

Call center : 091-718-9461 , 083-603-8934

Marketing : 098-242-6291 ,086-289-6539

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon