ลูกค้าติดตั้ง My Point of Sale

ร้านพิทักษ์ภัณฑ์ จ.นครราชสีมา

ร้านพรสวาท ไข่สด จ.ขอนแก่น

ร้านอู่อะทองไดนาโม จ.นครศรีธรรมราช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายต่อมินิมาร์ท จ.นครราชสีมา

ร้านคุณอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร

ร้านวรเทพออโต้เพ้นท์ จำกัด จ.พิษณุโลก

ร้านทรัพย์นารา จ.นครราชสีมา

ร้านสหกรณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่

ร้านคุณดุษดี จ.สมุทรสาคร

ร้านมีแวว มินิมาร์ท จ.กาญจนบุรี