ลูกค้าติดตั้ง My Point of Sale

ร้านลูกแม่ จ.เชียงใหม่ 

ร้านยุภาวดีการค้า จ.สงขลา

ร้าน BB Shop จ.สงขลา

ร้าน AMELIN จ.สงขลา

01.jpg
04.jpg
02.jpg
03.jpg

ร้าน รอบีอ๊ะ จ.สงขลา

09.jpg
11.jpg
10.jpg
12.jpg

ร้านไทนี่โฮม จ.นครนายก

ร้านอนุสรา มินิมาร์ท จ.กระบี่

ร้าน Interstore จ.สงขลา

ร้าน AK เฟอร์นิเจอร์ จ.สงขลา

05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

ร้านอามีลีน  จ.สตูล

13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg