ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท

timeline_20210408_164917.jpg

ระบบสหกรณ์โรงเรียน

เหมาะสำหรับร้านค้าสหกรณ์ ระบบใช้งานกับร้านค้าที่สามารถควบคุม

สต็อกสินค้าและกำไรการขายทำให้การขายเป็นเรื่องงานง่าย

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียน.jpg

ระบบเช็คชื่อเข้าเรียน

ช่วยเช็คชื่อเข้าเรียนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่าเดิม ลดปัญหาการเช็คชื่อแทนกัน โดยการแจ้งเตือนเข้าไลน์การขาด ลา มา สาย ในวิชานั้นๆ

aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2NhLzAvdWQv

ระบบตัดเกรด

เหมาะสำหรับสถานศึกษา สะดวกรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดเกรดออนไลน์

casey-marie-library.jpg

ระบบห้องสมุด

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

27d4056d5494d62088217d04c4226726.jpg

ระบบสวนน้ำสวนสนุก

เหมาะสำหรับ สถานศึกษา นิคมโรงงาน สวนน้ำ-สวนสนุก ฯลฯ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่ทำให้การควบคุมประชากรในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

S__8503315.jpg

ระบบเข้าออกองค์กรต่างๆ

ความเหมาะสมกับโรงเรียน หอพัก บริษัท องค์กรต่างๆด้วยระบบการทำงานที่มีความทันสมัยด้วยการสแกนใบหน้า

w644.jpg

ระบบลานจอดรถ

ความเหมาะสมกับโรงเรียน หอพัก บริษัท องค์กรต่างๆด้วยระบบการทำงานที่มีความทันสมัยด้วยการจดจำทะเบียนรถช่วยตรวจสอบการเข้า-ออกของรถ

timeline_20210310_144715.jpg

ระบบศูนย์อาหาร

เหมาะกับโรงเรียน,ศูนย์อาหาร,โรงแรม,งานอีเวนท์ ระบบที่จะช่วยให้การบริหารของคุณเป็นเรื่องง่าย

10295.jpg

ระบบเข้า-ออกห้องละหมาด

หัวใจสำคัญของโรงเรียนอิสลามคือการเข้า-ออกทำศาสนกิจทางศาสนาอย่างเคร่งครัด

young-handsome-physician-medical-robe-wi

ระบบห้องพยาบาล

เป็นการเก็บบันทึกการใช้งานห้องพยาบาลของนักเรียนเอาไว้ทำให้รู้ประวัติการรักษาแต่ละครั้งของนักเรียนและบุคลากร

63705.jpg

ระบบเข้าออก - วัดอุญหภูมิ

โรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีจุดตรวจเพื่อทำการคัดกรองและวัดไข้เด็กนักเรียน ก่อนที่จะให้เด็กเข้าโรงเรียนหรือเข้าไปที่ห้องเรียน

160682101949.jpg

ระบบเช็คชื่อหน้าแถว

เป็นกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักนักเรียนในโรงเรียน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับอาจารย์ ในการติดตามนักเรียนเข้าเเถวของแต่ละวัน