สำนักงานใหญ่ 

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
MyHost Company Limited
55 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220