บัตรโรงเรียน Reference

การพิมพ์บัตร สำหรับใช้ภายในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรพนักงาน, บัตร Staff, บัตรจอดรถ ตามอาคารสำนักงาน หรือ ศูนย์การค้า, บัตรเข้าออกพนักงาน เป็นต้น ทั้งเรื่องงานออกแบบ และงานพิมพ์บัตร เรามีบริการ

15817.jpg

โรงเรียนทัพพระยาพิทยาคม

บางสะพานหน้าบัตร.jpg

โรงเรียนบางสะพานวิทยา

Untitled 4.png

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

smart card_back4_001.jpg

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

14851.jpg

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

23-09-64 บัตรบุคลากร.png

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

kuru1.jpg

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

มูลนิธิชุมชนอิสลาม.png

โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา

พัฒนาศาสตร์.png

โรงเรียนพัฒนาศาสตร์

แบบบัตร5.jpg

โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์

แบบบัตรโรงเรียนนิยมศิลป์ศึกษา.jpg

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

1 (1).jpg

โรงเรียนวัดอมรินทราราม

คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์2.jpg

โรงเรียนคำตากล้า

แนวตั้ง29.jpg

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

โรงเรียนชินนุกูล3.jpg

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา