2506219.jpg

การรับประกันสินค้า

young-asian-businesswoman-preparing-product-using-tape-packing-box-send-customer-purchase-
การรับคืนภายใน 7 วัน

เงื่อนไขการรับประกัน

172-1725600_2018-funded-เครื่องหมาย-ถูก-สี-เขียว.png
172-1725600_2018-funded-เครื่องหมาย-ถูก-สี-เขียว.png
172-1725600_2018-funded-เครื่องหมาย-ถูก-สี-เขียว.png

      สินค้ากรณีมีปัญหา ต้องรีบส่งเครื่องกลับภายใน 7 วันเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่
      หลังจาก 7 วัน บริการซ่อมตามอาการ กรณีไม่ตกแตกไฟช๊อตไฟกระชากไหม้โดนน้ำ ไม่มีค่าบริการใด ๆ
      กรณีเครื่องส่งซ่อม บริษัทฯ มีบริการ ให้ลูกหาเครื่องคอมสำรองมา แล้วบริษัทฯ จะดึง Database เครื่องเดิมมาใสเครืองสำรองแล้วบริการลง software ให้ใข้ก่อนชั่วคราวจนกว่าเครื่องหลักซ่อมเสร็จและส่งกลับคืนลูกค้าหากลูกส่งเครื่องมา บริษัทฯ จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากอะไร เพราะเครื่องทุกตัว บริษัทฯ ผ่านการเทส การ QC ก่อนไปติดตั้ง

_112019479_gettycreativetv054493314.jpg
การรับประกันสำหรับการติดตั้งเครื่องกับโรงเรียน

เงื่อนไขการรับประกัน

computer_23805.png

ใช้เครื่องสำรองแทนเครื่อง
ที่มีปัญหาแล้วส่งเครื่องที่มีปัญหากลับมา

 

creditcard_23779.png


กรณีเติมเงินผิด
software error บริการผ่านออนไลน์

 

tools_23775.pngทุกปิดภาคเรียนที่ 2 บริษัทฯ จะเข้า
ไปรับเครื่องมาซ่อมบำรุงเพื่อใช้งานในปีถัดไป

 

water_23838.png
บริษัทฯ เฝ้าระบบการใช้งานครั้งแรก
 

bookshelf_23857.png

ส่วนการบริการอื่นๆ สามารถส่งข้อความ
ช่วยเหลือใน line : @myhost_service นี้ได้ทุกวัน

empty-office-architects-with-computer-desk.jpg
การรับประกันสำหรับเครื่องเเละบัตรส่งซ่อมเเละเคลมของโรงเรียน

เงื่อนไขการรับประกัน

  • กรณียกเลิกสัญญากำหนดส่งเครื่องกลับบริษัทฯ ในสภาพพร้อมใช้งานภายใน 7 วัน
  • กรณีเครื่องไฟช๊อต,ไฟกระชาก,ตกแตก,โดนนํ้า,บอร์ดเสีย กำหนดซ่อมกลับคืนให้พร้อมใช้งานดังเดิมพร้อมเสียค่าบริการตามการซ่อมจริง
  • สัญญาระบุขายขาดเฉพาะบัตร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบัตร ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • บัตรมีปัญหาโดยตัวระบบบัตร แจ้งเคลมภายใน 7 วัน
  • เครื่องและอุปกรณ์ข้างต้นเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ กรณีไม่คืนตามระยะเวลาที่กำหนดลูกค้ายินยอมชำระค่าสินค้าตามจริง
  • กรณีเครื่องมีปัญหาแล้วลูกค้าไม่ประสงค์ซ่อมให้กลับมาใช้ได้ตามสภาพเดิม บริษัทฯ งดส่งเครื่องสำรองให้ใช้ทั้งหมดทันที
  • บริษัทฯ เฝ้าระบบการใช้งานครั้งแรก
  • ทุกปิดภาคเรียนที่ 2 บริษัทฯจะเข้าไปรับเครื่องมาซ่อมบำรุงเพื่อใช้งานในปีถัดไป
  • กรณีผิดเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกระบบโดยอ้างอิงเอกสาร “ใบส่งของ/ใบยืมสินค้าชั่วคราว” ทันที
businesswoman-networking-using-digital-devices.jpg
การรับประกัน Hardwaer

เงื่อนไขการรับประกัน

—Pngtree—check mark icon_3566308.jpg
สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือส่งซ่อมจะต้องมีสติ๊กเกอร์การรับประกันของ MYHOST เท่านั้น ซึ่งสินค้าทุกรายการต้องมี Barcode / Serial No. (หมายเลขเครื่อง) ติดตั้งอยู่บนตัวสินค้าในสภาพสมบูรณ์ พร้อมอุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องครบ
 
—Pngtree—check mark icon_3566308.jpg

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนรับคืนหรือรับซ่อมสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน
- Software รับประกัน 2 ปี Update ฟรีตลอดการใช้งาน
- Hardware Computer POS รับประกัน 1 ปี
- ของแถม ลิ้นชัก Printer Scanner รับประกัน 6 เดือน

 
—Pngtree—check mark icon_3566308.jpg
กรณีสินค้าที่เสียหายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเครื่องให้ทันทีหากเลยวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ รับซ่อมตามอาการพร้อมคิดค่าขนส่งแยก
 
—Pngtree—check mark icon_3566308.jpg
บริษัทฯ จะดูแลการใช้งานตลอด 2 ปี ฟรีเฉพาะการรับประกันแบบออนไลน์ เท่านั้น กรณีบริการ Onsite Service จะมีค่าบริการตามระยะทางที่กำหนดเริ่มต้นที่ 1,500.- ต่อครั้ง กรณีค้างคืนจะคิดเพิ่มพร้อมค่าที่พักและค่าอาหาร
 
—Pngtree—check mark icon_3566308.jpg
สินค้าที่เสียหรือชำรุด ซ่อมตามอาการ ระยะเวลา 1 - 2 อาทิตย์เท่านั้น ก่อนการซ่อมโอนค่าซ่อมภายใน 3 วัน กรณีทำตามเงื่อนไข บริษัทฯส่งเครื่องกลับพร้อมเก็บค่าขนส่งปลายทาง
 
—Pngtree—check mark icon_3566308.jpg
สินค้าส่งซ่อมกรณีส่งมาโดยไม่แจ้งเลขที่ขนส่ง บริษัทฯขนส่ง วันเวลาขนส่ง หากเกิดการสูญหายระหว่างทางไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ  บริษัทฯ
 
—Pngtree—check mark icon_3566308.jpg
กรณีต้องการขอ Requirement เพิ่มเติม บริษัทฯ กำหนดคิดค่าบริการการใช้จ่ายตามความยากง่ายของหัวข้อ
 
—Pngtree—check mark icon_3566308.jpg
กรณีลง Windows ใหม่ คิดค่าบริการต่างหาก
 
—Pngtree—check mark icon_3566308.jpg
กรณีเครื่อติดไวรัส มีค่าบริการ Register License 3,500 ต่อ 1 License 
man-using-digital-tablet-psd-mockup-smart-technology.jpg
เงื่อนไขที่ไม่รับประกัน

เงื่อนไขที่ไม่รับประกัน

png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ หรือผู้ใดผู้หนึ่งเจตนาทำให้เครื่องเสียหาย
 
png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
กรณีลูกค้าเปลี่ยน Hardware หรือย้าย Software ไปลงเครื่องใหม่ โดยไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบและทำให้ Software สูญหาย คิด License เป็นเครื่องใหม่ทันที

 
png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
ในกรณีที่เครื่องเสียผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง ถือเป็นการสิ้นสุดการประกัน
 
png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
กรณีลง Windows และ Update Windows เอง โดยไม่แจ้งบริษัทฯ ก่อนรวมไปถึงอาการติดไวรัสของเครื่องจะถือว่าสินค้าหมดประกันโดยทันที
 
png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
ไม่รับประกันระบบ Network ล่ม ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
ไฟช็อต ไฟกระชาก โดนน้ำตก แตก หมดประกันทันที
 
png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
Software หาย ไม่สามารถกู้ file หรือฐานข้อมูลหาย ไม่รับประกันไม่ว่ากรณีใดๆ คิดค่าบริการลง License เป็นเครื่องใหม่ทันที
png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
กรณีขายเครื่องต่อให้บุคคลอื่น ที่ไม่ได้ Regist License ตามฐานข้อมูลเดิม
 
ปริ้นเตอร์ครัว และระบบ Network หากเกิดข้อผิดพลาดของระบบซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง IP Address และ Router โดยไม่แจ้งบริษัทฯก่อนเปลี่ยนแปลง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 
png-clipart-computer-icons-button-button-computer-logo.png
ต้องการให้เขียน Requirement เพิ่มเติม จากฟังก์ชั่นที่มีอยู่